Staat uw secretariaat onder druk?

Een secretariaat dat onder druk staat, heeft zijn weerslag op (een groot deel van) de organisatie.

Hoe komt het dat de druk zo is opgelopen?

  • Is het werkaanbod te groot, of is het werk te moeilijk?
  • Zijn de opdrachten niet duidelijk?
  • Is bekend wat precies van het secretariaat verwacht wordt?
  • Kunnen de mensen op de werkvloer niet met elkaar overweg?
  • Loopt de communicatie met collega’s stroef en wat is hiervan de oorzaak?

Er zijn veel vragen te stellen en antwoorden te zoeken.

Onze ervaring is dat hulp van buitenaf vaak tot een snel en goed resultaat kan leiden.

Door ervaring, een open blik en een andere benadering van uw medewerkers, kan een externe professional de oorzaak van het probleem snel achterhalen. Wij doen dit met respect voor uw bedrijfsvoering maar vooral met respect voor de betrokken mensen.

Wilt u van gedachten wisselen over het functioneren van uw secretariaat en hoe dit kan verbeteren, neem dan contact op.